Tuesday, April 10, 2012

Merrie Monarch Festival

Hula in Hilo!


A hui hou!

Monday, February 6, 2012

Farming

Pō'akahi, Pepeluali 'Eono

Mahi 'ia Ola!


A hui hou!

Saturday, February 4, 2012

A Dream Begins

Pō'aono, Pepeluali Hā,

Napo'o 'ana o ka Lā


A hui hou!

Monday, January 30, 2012

Alae

Pō'akahi, Iaunali Kanakolu,

E nānā ana kākou i ka Kapakai!


A hui hou!

Sunday, January 29, 2012

Disappointment

Lāpule, Iaunali Iwakālua Kūmāwalu,

Hoka with Google and Blogger.  All my posts with pictures have gone away.  They keep making changes and the result is MY CONTENT is deleted.  So much for free speech.  I do not do political posts on this blog.  You can see my political rantings at Wordpress.  This is so disappointing.

Till next time, a hui hou.
Saturday, January 28, 2012

Friends

Pō'aono, Ianuali Iwakālua Kūmāwalu


A hui hou!

Friday, January 27, 2012

Daylight

Pō'alima, Ianuali Iwakālua Kūmāhiku

Noticing the daylight is starting earlier and lasting longer.


Spring is just around the corner!

A hui hou!